Anime hành động

One Piece Film: Red (2022)

Chương trình truyền hình về chính trị

Mật Danh Iris (2009) – IRIS (Airiseu / 아이리스)

Hollywood

Mother! (2017)