Anime bí ẩn và giật gân

Nàng Tiên Cá (1989) – The Little Mermaid

Anime bí ẩn và giật gân

Cuốn Sổ Tử Thần (2006) – Death Note

Anime bí ẩn và giật gân

Hành Tinh Kho Báu (2002) – Treasure Planet

Anime bí ẩn và giật gân

Monster (2004)