Anime bí ẩn và giật gân

Nàng Tiên Cá (1989) – The Little Mermaid

Anime giả tưởng

Peter Pan (1953)

Anime giả tưởng

Invincible: Atom Eve (2023)

Anime giả tưởng

Justice League: Warworld (2023)

Anime giả tưởng

Nimona (2023)

Anime chuyển thể từ Light Novel

Trò Chơi Sinh Tử (2014) – No Game, No Life

Anime giả tưởng

Steven Universe (2013)

Anime giả tưởng

Steven Universe Future (2019)