Anime Chính Kịch

BoJack Horseman (2019)

Anime hài hước

Tarzan (1999)

Anime giả tưởng

Hercules (1997)

Anime hài hước

Pocahontas (1995)

Anime giả tưởng

Peter Pan (1953)