Anime giả tưởng

Peter Pan (1953)

Anime giả tưởng

Steven Universe (2013)

Anime giả tưởng

Steven Universe Future (2019)

Anime hài hước

Robin Hood (1973)