Anime hài hước

Robin Hood (1973)

Anime hài hước

Gravity Falls (2012)