Anime Chính Kịch

Megalo Box (2021)

Anime hài hước

Gravity Falls (2012)

Anime chuyển thể từ trò chơi điện tử

Cyberpunk: Edgerunners (2022)