Anime bí ẩn và giật gân

Nàng Tiên Cá (1989) – The Little Mermaid

Anime chuyển thể từ trò chơi điện tử

Cyberpunk: Edgerunners (2022)

Anime giả tưởng

Invincible: Atom Eve (2023)

Anime chuyển thể từ Light Novel

Đao Kiếm Thần Vực (2019) – Sword Art Online

Anime giả tưởng

Justice League: Warworld (2023)

Anime giả tưởng

Nimona (2023)

Anime chuyển thể từ Light Novel

Trò Chơi Sinh Tử (2014) – No Game, No Life

Anime chuyển thể từ Light Novel

Banana Fish (2018)