Chương trình truyền hình tuổi teen

Ngôi Trường Xác Sống (2022) – All of Us Are Dead

Âm nhạc & nhạc kịch

Rebelde: Tuổi trẻ nổi loạn (2022)

Chương trình truyền hình bí ẩn

Tiếng Thét (2022) – Scream 5