Chương trình truyền hình về chính trị

Mật Danh K2 (2016) – The K2

Chương trình truyền hình về chính trị

Vương Triều Xác Sống (2020) – Kingdom

Chương trình truyền hình Mỹ

Mr. Robot (2019)

Chương trình truyền hình Mỹ

Gia Tộc Rồng (2022) – House of the Dragon