1080p - RAW

Hành động & Phiêu lưu

Killing Bites (2018)

1080p - Vietsub

Hành động & Phiêu lưu

Đảo Vô Hình (2005) – The Island

1080p - Vietsub

Hành động & Phiêu lưu

Kẻ Ám Sát (2018) – Accident Man

1080p - Vietsub
1080p - Vietsub
1080p - RAW

Hành động & Phiêu lưu

The Piper (2023)

2160p - RAW
1080p + Vietsub
4K + Vietsub
1080p + Vietsub
1080p + Vietsub

Hành động & Phiêu lưu

Darkness of Man (2024)

1080p + Vietsub