Hành động & Phiêu lưu

Tay Xạ Thủ (2021) – The Marksman

Hành động & Phiêu lưu

Ben-Hur (2016)

Hành động & Phiêu lưu

Dị biệt (2014) – Divergent

Hành động & Phiêu lưu

Góa phụ đen (2021) – Black Widow

Hành động & Phiêu lưu

Dự án Adam (2022) – The Adam Project

Hành động & Phiêu lưu

Mat Kilau: Kebangkitan Pahlawan (2022)

Hành động & Phiêu lưu

Lou (2022)

Hành động & Phiêu lưu

Hẻm Xăng (2022) – Gasoline Alley