Hành động & Phiêu lưu

Võ Hiệp (2011) – Dragon

Hành động & Phiêu lưu

Thần Thoại (2005) – The Myth

Hành động & Phiêu lưu

G Storm (2021) – G fung bou / G風暴