Hành động & Phiêu lưu

Loki (2021)

Hành động & Phiêu lưu

Hawkeye (2021)

Hành động & Phiêu lưu

Dị biệt (2014) – Divergent

Hành động & Phiêu lưu

Góa phụ đen (2021) – Black Widow

Hành động & Phiêu lưu

Dự án Adam (2022) – The Adam Project

Chương trình truyền hình Mỹ

WandaVision (2020)

Hành động & Phiêu lưu

Lucy (2014)

Hành động & Phiêu lưu

Chúa tể Godzilla (2014) – Godzilla

Hành động & Phiêu lưu

Moon Knight (2022)

Hành động & Phiêu lưu

Swamp Thing (2019) First Season