Anime hành động

The Boondocks (2014)

Anime chuyển thể từ Light Novel

Đao Kiếm Thần Vực (2019) – Sword Art Online

Anime giả tưởng

Steven Universe (2013)

Anime giả tưởng

Steven Universe Future (2019)

Anime hành động

Ultraman (2019)

Anime chuyển thể từ trò chơi điện tử

Castlevania (2021)

Anime Chính Kịch

Megalo Box (2021)