Anime chuyển thể từ Light Novel

Đao Kiếm Thần Vực (2019) – Sword Art Online

Anime hành động

Ultraman (2019)

Anime chuyển thể từ trò chơi điện tử

Castlevania (2021)

Anime Chính Kịch

Megalo Box (2021)

Anime hài hước

Gravity Falls (2012)