Anime Chính Kịch

Megalo Box (2021)

Chương trình truyền hình chuyển thể từ truyện tranh

Hôm Qua Ăn Gì? (2020) – What Did You Eat Yesterday?

Anime chuyển thể từ trò chơi điện tử

Cyberpunk: Edgerunners (2022)