Anime chuyển thể từ trò chơi điện tử

Cyberpunk: Edgerunners (2022)

Anime chuyển thể từ Light Novel

Đao Kiếm Thần Vực (2019) – Sword Art Online