Anime bí ẩn và giật gân

Nàng Tiên Cá (1989) – The Little Mermaid

Anime giả tưởng

Peter Pan (1953)

Anime chuyển thể từ trò chơi điện tử

Cyberpunk: Edgerunners (2022)

Anime giả tưởng

Invincible: Atom Eve (2023)

Âm nhạc & nhạc kịch

Công Chúa Tóc Xù (2012) – Brave

Anime chuyển thể từ Light Novel

Đao Kiếm Thần Vực (2019) – Sword Art Online