Hollywood

Joker (2019)

Chương trình truyền hình Mỹ

Chuyện có thật (2021) – True Story

Hành động & Phiêu lưu

Ben-Hur (2016)

Hành động & Phiêu lưu

Lou (2022)