Hành động & Phiêu lưu

Ben-Hur (2016)

Hành động & Phiêu lưu

Dị biệt (2014) – Divergent

Bí ẩn

Memento (2000)

Phim chuyển thể từ sách

Vô Ảnh (2018) – Shadow