Ấn Độ

Leo (2023)

Anime hài hước

Tarzan (1999)

Hành động & Phiêu lưu

The Warriors (1979)

Hành động & Phiêu lưu

Rumble Through the Dark (2023)

Hành động & Phiêu lưu

The Killer (2023)

Anime hành động

Akira (1988) – アキラ