Phim chính kịch

Trịnh Công Sơn (2022)

Hành động & Phiêu lưu

Hải Trình Kon-Tiki (2012) – Kon-Tiki

Hành động & Phiêu lưu

Sound of Freedom (2023)

Hành động & Phiêu lưu

To End All Wars (2001)