Anime chuyển thể từ Light Novel

Banana Fish (2018)

Chương trình truyền hình cho trẻ em

Ấu Trùng Tinh Nghịch (2015) – Larva