Âm nhạc

Aladdin (2019)

Âm nhạc & nhạc kịch

Công Chúa Tóc Xù (2012) – Brave