Phim chính kịch về vấn đề xã hội

Vong Nhi (2023) – The Unborn Soul

Hollywood

Clock (2023)

Hành động & Phiêu lưu

Tàn Tích (2008) – The Ruins

Hollywood

Mother! (2017)