Anime giả tưởng

Peter Pan (1953)

Hành động & Phiêu lưu

Ma Trận (1999) – The Matrix

Âm nhạc & nhạc kịch

3 chàng ngốc (2009) – 3 Idiots

Hành động & Phiêu lưu

Avatar (2009)