Chương trình truyền hình Mỹ

Emily ở Paris (2021) – Emily in Paris

Hollywood

Titanic (1997)

Hành động & Phiêu lưu

Bẫy Rồng (2009) – Clash