Phim chính kịch

Trịnh Công Sơn (2022)

Âm nhạc

Aladdin (2019)