Chương trình truyền hình Trung Quốc

Bến Thượng Hải (1980) – The Bund (Shang Hai tan)

Chương trình truyền hình Mỹ

Gambit Hậu (2020) – The Queen’s Gambit

Chương trình truyền hình tội phạm

Báo Động Bangkog (2021) – Bangkok Breaking

Chương trình truyền hình Mỹ

Bác Sĩ Thiên Tài (2019) – The Good Doctor

Phim truyền hình chính kịch

Nỗi Đau Muay Thái (2022) – Hurts Like Hell

Hàn Quốc

Vincenzo (2021)

Chương trình truyền hình về phòng xử án

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (2022) – Extraordinary Attorney Woo