Chương trình truyền hình bí ẩn

Hộ Vệ Công Lý (2022) – The Guardians of Justice

Chương trình truyền hình Trung Quốc

Huyền thoại Lý Tiểu Long (2008) – Legend of Bruce Lee

Chương trình truyền hình Mỹ

Vượt Ngục (2017) – Prison Break

Chương trình truyền hình giả tưởng

Thợ Săn Quái Vật (2021) – The Witcher

Chương trình truyền hình về chính trị

Mật Danh K2 (2016) – The K2

Chương trình truyền hình Mỹ

Bọ Cạp (2014) – Scorpion