Hành động & Phiêu lưu

Võ Sinh Đại Chiến (2021)

Hành động & Phiêu lưu

Truy Sát (2016) – Tracer

Hành động & Phiêu lưu

Võ Hiệp (2011) – Dragon

Hành động & Phiêu lưu

Thần Thoại (2005) – The Myth

Phim chuyển thể từ sách

Vô Ảnh (2018) – Shadow

Chương trình truyền hình Trung Quốc

Huyền thoại Lý Tiểu Long (2008) – Legend of Bruce Lee

Hành động & Phiêu lưu

Hai Phượng (2019) – Furie

Hành động & Phiêu lưu

Dòng Máu Anh Hùng (2006) – The Rebel

Hành động & Phiêu lưu

Bẫy Rồng (2009) – Clash

Hành động & Phiêu lưu

Sát Quyền (2014) – Kung Fu Jungle