Hành động & Phiêu lưu

Võ Sinh Đại Chiến (2021)

Hành động & Phiêu lưu

Truy Sát (2016) – Tracer

Hành động & Phiêu lưu

Võ Hiệp (2011) – Dragon

Hành động & Phiêu lưu

Thần Thoại (2005) – The Myth

Phim chuyển thể từ sách

Vô Ảnh (2018) – Shadow