Chương trình truyền hình Mỹ

Chernobyl (2019)

Hành động & Phiêu lưu

Mat Kilau: Kebangkitan Pahlawan (2022)

Phim chuyển thể từ sách

Vô Ảnh (2018) – Shadow

Hành động & Phiêu lưu

Apache Junction (2021)

Chương trình truyền hình Trung Quốc

Lang Nha Bảng (2015) – Nirvana in Fire

Hành động & Phiêu lưu

Công Chúa (2022) – The Princess

Chương trình truyền hình về chính trị

Vương Triều Xác Sống (2020) – Kingdom

Chương trình truyền hình Trung Quốc

Mị Nguyệt Truyện (2015) – The Legend of Mi Yue

Hollywood

300 (2006)

Chương trình truyền hình Mỹ

Chiến Hữu (2001) – Band of Brothers