Hành động & Phiêu lưu

Già Gân Báo Thù (2022) – Sisu

Hành động & Phiêu lưu

Stalingrad (2013)

Hành động & Phiêu lưu

Con Đường Cũ (2023) – The Old Way

Hành động & Phiêu lưu

To End All Wars (2001)