Hành động & Phiêu lưu

G Storm (2021) – G fung bou / G風暴

Chương trình truyền hình chuyển thể từ truyện tranh

Cuốn Sổ Thiên Mệnh (2006) – Death Note

Hollywood

Joker (2019)

Hành động & Phiêu lưu

Reacher (2022)

Hành động & Phiêu lưu

Lucy (2014)

Hành động & Phiêu lưu

Vụ Cướp Đẫm Máu (2018) – 211