Hành động & Phiêu lưu

Truy Sát (2016) – Tracer

Hành động & Phiêu lưu

Parker (2013)

Hành động & Phiêu lưu

Ròm (2019)

Hành động & Phiêu lưu

Hell Dogs (ヘルドッグス) (2022)

Hành động & Phiêu lưu

Võ Hiệp (2011) – Dragon