Phim chính kịch về vấn đề xã hội

Vong Nhi (2023) – The Unborn Soul

Hành động & Phiêu lưu

Lôi Báo (2017) – Hero Rush

Hành động & Phiêu lưu

Võ Sinh Đại Chiến (2021)

Phim chính kịch

Khi Con Là Nhà (2017)