10000 Năm Trước Công Nguyên (2008) – 10,000 B.C.

D’Leh, một thợ săn voi ma mút dũng mãnh, bắt đầu một hành trình không tưởng để giải cứu người phụ nữ mà anh yêu thương khỏi tên lãnh chúa độc ác và cứu dân làng mình.