12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy (2015) – 5 Steps of Love

Một họa sĩ truyện tranh vạch ra kế hoạch tán tỉnh một sinh viên hiền lành, và chướng ngại vật là cô không chấp nhận cung hoàng đạo của anh, và anh là chàng đào hoa.