1984 (1984)

Một câu chuyện đen tối về tình yêu, sự phản kháng và sự đàn áp trong một xã hội toàn trị, nơi sự thật bị bóp méo và tự do tư tưởng bị trừng phạt.