3 chàng ngốc (2009) – 3 Idiots

Rancho là anh chàng sinh viên thông minh, phóng khoáng, lạc quan và đôi khi rất tinh nghịch. Anh thường có lối suy nghĩ khác với đa phần sinh viên và giảng viên.