3 Ninjas (1992)

Mỗi năm, ba anh em đến thăm ông của họ vào mùa hè. Anh ấy có kỹ năng cao về Nhẫn thuật, và trong nhiều năm, anh ấy đã huấn luyện các cậu bé về kỹ thuật của mình.