3 Ninjas Knuckle Up (1995)

Rocky, Colt và Tum Tum đã trở lại trong một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới mà mọi người sẽ yêu thích.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT