30 Chưa Phải Tết (2020)

Khi cậu con trai xa cách tìm cách chiếm đất của người cha, anh mắc kẹt trong vòng lặp thời gian cứ liên tục tái diễn trong ngày cuối cùng của năm.