57 Giây (2023) – 57 Seconds

Khi một blogger công nghệ phát hiện ra một thiết bị có khả năng thay đổi thời gian, anh ta giải phóng sức mạnh của nó để viết lại quá khứ và tìm kiếm sự trả thù đối với đế chế tập đoàn tàn ác đã phá hủy gia đình anh.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT