Ác Quỷ Ma Sơ (2018) – The Nun

Một nữ tu trẻ đồng hành cùng 1 linh mục đến Rumani để lật mở những bí mật đằng sau 1 linh hồn hiểm ác đang ám một địa điểm linh thiêng.