Adventure Time: Distant Lands (2020)

Adventure Time có phần tiếp theo với những cuộc phiêu lưu mới quanh các thế giới khác.