Ám Anh Kinh Hoàng (2013) – The Conjuring

Các nhà điều tra hiện tượng huyền bí Ed và Lorraine Warren làm việc để giúp một gia đình bị khủng bố bởi sự hiện diện đen tối trong trang trại của họ.