Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập (2021) – The Yin-Yang Master: Dream of Eternity

Khi xà tinh lại tỉnh giấc, các Âm Dương Sư phải phá giải vụ 1 án mạng bí ẩn và bảo vệ vương quốc khỏi 1 âm mưu đen tối chốn hoàng cung.