Âm Lượng Huỷ Diệt (2022) – Decibel (데시벨)

Lấy đề tài khủng bố, bộ phim sáng tạo chi tiết về loại bom được kích hoạt bởi âm thanh. Mỗi lúc tiếng ồn vượt qua 100 dB, thời gian sẽ bị rút ngắn lại, từ đó thiết lập triệt để bầu không khí hồi hộp.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT