Âm Mưu Của Quỷ (2022) – The Devil Conspiracy

Khi công nghệ nhân bản mở ra cánh cửa hồi sinh quỷ dữ, số phận nhân loại rơi vào tay một phụ nữ trẻ. Liệu cô có thể thoát khỏi âm mưu đen tối này và ngăn chặn sự trỗi dậy của quỷ dữ?