Âm Vực Chết (2023) – Sound of Silence

Emma phải khám phá ra bí mật đen tối đằng sau chiếc radio bị nguyền rủa để sống sót và bảo vệ gia đình mình.

Danh mục: , Từ khóa: ,