Ẩn Số Trái Đất: Máy Thời Gian Vũ Trụ (2023) – Unknown: Cosmic Time Machine

Kính thiên văn James Webb khuấy động trí tưởng tượng qua loạt ảnh sống động về thiên hà xa xôi. Phim tài liệu này dõi theo hành trình lịch sử của nó từ khởi đầu đến khi hoạt động.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT