Anh Hùng (2002) – Hero (Ying Xiong / 英雄)

Vô Danh, Phi Tuyết và Tàn Kiếm đã giành chiến thắng trước Tần vương. Họ đã tiêu diệt Tần vương và giải phóng Trung Hoa khỏi ách thống trị của Tần.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT