Anh Hùng Bàn Phím (2024) – Troll Factory

Một nhà báo dấn thân vào cuộc chiến chống lại đội quân bình luận trực tuyến, phơi bày sự thật đen tối đằng sau thao túng dư luận và quyền lực.

Danh mục: , Từ khóa: