Ánh Trăng (2016) – Moonlight

Phim theo chân Chiron từ thuở ấu thơ, trưởng thành và tìm kiếm bản thân. Chiron phải đối mặt với khó khăn, thử thách và định kiến ​​của xã hội. Cậu khám phá xu hướng tính dục của mình và đấu tranh với bản dạng giới.