Người Kiến và Chiến binh Ong (2018) – Ant-Man and the Wasp

Sau khi mở được cánh cổng ổn định, Pym và Hope đã tiếp cận được với vị trí mà Janet đã gửi, nhưng họ cũng được cảnh báo rằng sẽ chỉ có 2 tiếng trước khi có một hiện tượng không ổn định xảy ra và sẽ chia cách họ tới hàng thế kỉ.