Ảo Thuật Gia Đấu Trí (2006) – The Prestige

Câu chuyện trong The Prestige kể về Robert Angier và Alfred Borden, hai nhà ảo thuật gia tài năng sống tại London cuối thế kỷ 19, nhưng luôn đối địch nhau.