Assassin (2023)

Một người đàn ông chết trong một chương trình quân sự thử nghiệm. Một cựu binh lính đen thay thế anh ta để tìm ra kẻ đã giết anh ta.