Atlantis: Sự Trở Lại Của Milo (2003) – Atlantis: Milo’s Return

Milo và Kida đoàn tụ với bạn bè của họ để điều tra những sự kiện kỳ ​​lạ trên khắp thế giới dường như có liên quan đến bí mật của Atlantis.